Sự kiện quốc tế

Biểu diễn tại Hàn Quốc

Ảo thuật gia J đại diện cho Việt Nam tham gia biểu diễn tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chương trình BIMF ( Busan International Magic Festival ), tại đây, anh đã được gặp rất nhiều các ảo thuật gia nổi tiếng, đứng cùng 1 sân khấu với các nhà vô địch ảo thuật thế giới.

Một vinh dự có một không hai của Việt Nam.

Năm:
Địa điểm:
Nghệ sĩ:
Hỗ trợ:

2019.

Busan – Hàn Quốc

Mr.J