Sự kiện biểu diễn

Sản xuất & biểu diễn tại ``Phù Thủy Đại Chiến``

Ảo thuật gia J tham gia trong vai trò tổ chức sản xuất, dàn dựng và biểu diễn chính tại vở kịch “Phù Thủy Đại Chiến”

Chương trình có sự tham gia của các diễn viên liên đoàn xiếc Việt Nam.

Năm:
Địa điểm:
Nghệ sĩ:
Hỗ trợ:

2019.

Liên đoàn xiếc Việt Nam

Mr.J

Kiệt Nguyễn