Image Alt
Meet the team

Đội ngũ biểu diễn

Đội ngũ ảo thuật

Magician

Các ảo thuật gia chuyên nghiệp do đích thân ảo thuật gia J đào tạo và hướng dẫn. Mỗi thành viên của chúng tôi đều là những tinh hoa trong một lĩnh vực ảo thuật đặc biệt, với những phong cách riêng biệt không xen lẫn vào bất kỳ nơi đâu.

Tuấn Kiệt

The Emotional

Quế Anh

The Flourish

Hoắc Thiên An

The Witch